E-posta: zsinik@yahoo.com
Cep No: 0 (533) 652 02 62
İş No: 0 (258) 264 46 46
Fax No: 0 (258) 264 03 05

Görevler Listesi

Görev Aldığım Kongre, Sempozyum Ve Kurslar Listesi

1- Pamukkale Üroloji Günleri, Denizli, 11 Mayıs 2002

2- 2. Pamukkale Üroloji Günleri, Denizli, 31 Mayıs 2003

3- İnkontinans Kursu, Ankara, 19-20 Mayıs 2004

4- 3. Pamukkale Üroloji Günleri, Denizli, 29 Mayıs 2004

5- TÜYK Sınavı Hazırlık Kursları, 2004, 2006, 2007, 2008

6- Böbrek-Testis Tümörleri Bilimsel Toplantısı, Denizli, 4 Aralık 2004

7- Prostat Hastalıkları Sempozyumu, Manisa, 19-20 Şubat 2005

8- 9.ICS ve ESPU Kursu, Antalya, 14-17 Eylül 2006

9- TÜD 3. Bahar Toplantısı, İzmir 14-15 Aralık 2007

10- 1. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Ankara, 23-26 Haziran 2010

11- Üroonkoloji Derneği, Kontinans Derneği ve ÜCD Güneydoğu Anadolu Şubesi Ortak Toplantısı,Diyarbakır 7 Mayıs 2011

12- Kontinans Derneği Edirne Bölgesel Toplantısı, 28 Mayıs 2011

13- II. Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi, Antalya, 8-11 Aralık, 2011

Katıldığım Kongre, Sempozyum Ve Kurslar Listesi

1- 1. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, 24-25 Mart 1994.

2- 13. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, 2-5 Kasım 1994.

3- I. Androloji ve Erkeğe Bağlı İnfertilite Sempozyumu, Ankara, 24-26 Kasım 1994.

4- 2. Ankara Üroonkoloji Kursu, Ankara, 21-22 Eylül 1995.

5- New York Section AUA Annual Meeting, İstanbul, 9-13 Ekim 1995.

6- İmpotans ve Korpus Kavernozum Revaskülarizasyonu Sempozyumu ve Kursu, Ankara, 26-28 Ekim 1995.

7- II.Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi, Mersin, 17-20 Nisan, 1996.

8- ESU Teaching Course: Update in Urological Oncology, İzmir, 4-5 Ekim 1996.

9- 14.Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Marmaris, 20-23 Ekim 1996.

10- Prostat Hastalıklarının Tanı ve Tedavisinde Yeni Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, 22-Şubat-1997.

11- 3. Ankara Üroonkoloji Kursu, Ankara, 2-4 Ekim 1997.

12- 15.Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, 25-29 Ekim 1998.

13- 1.İstanbul Ürolithiasis Sempozyumu, İstanbul, 28-29 Mayıs 1999.

14- 4. Ankara & 1. ESU Blacksea Uro-oncology Course, Antalya, 30 Eylül - 1 Ekim 1999.

15- 5. Akdeniz Video Endoskopik Temel Cerrahi Kursu, Antalya, 3-6 Nisan 2000.

16- 15th EAU Congress, Brussels, Belgium, April 12-15, 2000.

17- 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, 1-2 Haziran 2000.

18- II. Çukurova Üroloji Günleri BPH Paneli, Adana, 8-10 Eylül 2000.

19- 16.Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), İzmir, 8-12 Ekim 2000.

20- 6. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, Samsun, 19-21 Eylül 2001.

21- Mesane Tümörleri Sempozyumu, Aydın, 19 Ocak 2002

22- Pamukkale Üroloji Günleri, 11 Mayıs, 2002, Denizli.

23- Tıp Eğitiminde Ölçme Değerlendirme Eğitici Eğitimi Kursu, 15-16 Kasım 2002

24- 16th EAU Congress, Madrid, Spain, 12-15 March 2003

25- 14th ESPU Congress, Madrid, Spain, 12-15 March 2003

26- Üriner Sistem Taş Hastalığı Sempozyumu, Aydın, 17 Mayıs 2003

27- 2. Pamukkale Üroloji Günleri, Denizli, 31 Mayıs 2003

28- Üretra Cerrahisinde Paradoksal Konular, Isparta, 2003

29- 7. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, Kapadokya, 11-14 Eylül, 2003

30- 7. Akdeniz Video-endoskopik Üroloji Kursu, Antalya, 22-24 Nisan 2004

31- İnkontinans Kursu, Ankara, 19-20 Mayıs 2004

32- 3. Pamukkale Üroloji Günleri, Denizli, 29 Mayıs 2004, Denizli.

33- Prostat Hastalıkları Sempozyumu, Manisa, 19-20 Şubat 2005

34- 20th Annual EAU Congress, İstanbul, Turkey, 16-19 March 2005

35- 100th AUA Annual meeting, San Antonio, USA, 21-26 May 2005

36- 6. Ulusal Androloji Kongresi, İzmir, 8-11 Haziran 2005

37- 7. Ankara Üroonkoloji Kursu, Antalya 22-25 Eylül 2005

38- TÜD 3. Bahar Toplantısı, İzmir 14-15 Aralık 2007

39- 38th ICS Congress, Cairo, Egypt, 20-24 October 2008

40- Disiplinlerarası Üroonkoloji Toplantısı, Girne, Kıbrıs, 6-8 Mart 2009

41- Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Ankara, 23-26 Haziran 2010

42- Kontinans Derneği İzmir Bölgesel Toplantısı, İzmir, 16 Ekim 2010

43- Disiplinlerarası Üroonkoloji Toplantısı, Antalya, 17-19 Aralık 2010

44- 26th Annual EAU Congress, Vienna, Austria, 18-22 March 2011

45- Ürolojik Cerrahi Derneği, Her Yönüyle Mesane Toplantısı, İstanbul, 18-19 Haziran 2011

46- Ürolojik Cerrahi Derneği, Her Boyutu ile Böbrek Toplantısı, Ankara, 23-24 Eylül 2011