E-posta: zsinik@yahoo.com
Cep No: 0 (533) 652 02 62
İş No: 0 (258) 264 46 46
Fax No: 0 (258) 264 03 05

Ulusal Yayınlar Listesi

1- Erkek ve bayan sporcularda antrenman önce ve sonrasında egzersiz ağırlığı ile testosteron, östrojen, prolaktin, FSH ve LH değerleri değişiminin araştırılması.
Tokuçoğlu H, Kayıgil Ö, Deniz N, Karabaş Ö, Sınık Z, Bozkırlı İ.
Gazi Tıp Dergisi, 3(2): 77-81, 1992

2- Erkek infertilitesi tedavisinde yeni yaklaşımlar.
Deniz N, Sınık Z, Bozkırlı İ.
Anatolian J Gynecol Obst, 4(1): 1-5, 1994

3- Mesane kanseri ile kan grupları arasındaki ilişki.
Deniz N, Sınık Z, Alkibay T, Tokuçoğlu H, Tan Ö, Bozkırlı İ.
Üroloji Bülteni, 5(4): 227-229, 1994

4- Üreter alt uç taşlarının tedavisinde ESWL ve üreteroskopinin yeri.
Karaoğlan Ü, Deniz N, Çakan M, Sınık Z, Alkibay T, Bozkırlı İ.
Türk Üroloji Dergisi, 21(3): 237-240, 1995

5- The effect of increasing age on serum prostate specific antigen and prostate specific antigen density in patients with benign prostatic hyperplasia.
Çakan M, Tan Ö, Sınık Z, Tokuçoğlu H, Alkibay T, Deniz N, Karaoğlan Ü, Bozkırlı İ.
Gazi Medical Journal, 6(2): 67-69,1995

6- Giant prostatic calculi associated with benign prostatic hyperplasia: report of two cases
Deniz N, Tan Ö, Sınık Z, Tokuçoğlu H, Alkibay T, Karaoğlan Ü, Bozkırlı İ.
Gazi Medical Journal, 6(2): 79-82,1995

7- Spontan perirenal hematom
Deniz N, Sınık Z, Ataoğlu Ö, Alkibay T, Sözen S, Karaoğlan Ü.
T.C.D.D. Hastaneleri Tıp Bülteni, 7(1): 18-21, 1995

8- Varikoselli hastalarda fizik muayene bulguları ile skrotal termografi, renkli doppler ultrasonografi ve skrotal sintigrafinin karşılaştırılması
Aydos M, Sınık Z, Tokuçoğlu H, Sözen S, Bozkırlı İ.
Türk Üroloji Dergisi, 21(4): 364-369, 1995

9- İnfertil erkeklerde varikoselektomi sonuçlarımız
Sınık Z, Biri H, Ünal D, Deniz N, Alkibay T, Bozkırlı İ.
Türk Fertilite Dergisi, 3(4): 267-273, 1995

10- Hemospermi
Sınık Z, İsen K, Biri H, Alkibay T, Karaoğlan Ü, Bozkırlı İ.
Türkiye Tıp Dergisi, 1(3): 63-66, 1996.

11- İdiopatik infertilite tedavisinde pentoksifilin kullanımı
Bozkırlı İ, Sınık Z, Biri H.
Türk Fertilite Dergisi, 4(1): 68-71, 1996

12- Prostat adenokanserinde p53 nükleer birikiminin yeri
Alkibay T, Sınık Z, Ataoğlu Ö, Çelik B, Bozkırlı İ.
Üroloji Bülteni, 7(2): 101-104, 1996

13- Benign prostat hiperplazisinde tanı kriterlerinin değerlendirilmesi
Sınık Z, Biri H, Sözen S, Tokuçoğlu H, Alkibay T, Bozkırlı İ.
Türk Üroloji Dergisi, 22(4):350-356, 1996.

14- ESWL' nin böbrek fonksiyonları üzerine olan etkilerinin radyolojik, sintigrafik ve biyokimyasal yöntemler ile değerlendirilmesi
Ahmed Sİ, Sınık Z, Biri H, Ünal D, Alkibay T, Bozkırlı İ.
Türk Üroloji Dergisi, 22(4):405-410, 1996.

15- Varikosel tanısında fizik muayene ile renkli doppler ultrasonografinin karşılaştırılması
Sınık Z, Biri H, Sözen S, Tokuçoğlu H, Karaoğlan Ü, Bozkırlı İ.
Tıp ve Sağlık Dergisi, 1(1): 10-12, 1997

16- Üreter taşlarının tedavisinde pnömatik, ultrasonik ve elektrohidrolik litotripsi yöntemlerinin karşılaştırılması
Biri H, Deniz N, Sınık Z, Bilici G, Alkibay T, Bozkırlı İ.
Üroloji Bülteni, 8(2): 74-76, 1997

17- Mesanenin postoperatif spindl hücreli nodülü
Sınık Z, Biri H, Kurşaklıoğlu S, Ataoğlu Ö, Onaran M, Deniz N.
Üroloji Bülteni, 8(2): 119-121, 1997

18- Psoas abscess with spontaneous vaginal drainage
Biri H, Sınık Z, Ünal D, Şen İ, Bozkırlı İ.
Gazi Medical Journal, 8(1): 195-197, 1997

19- Benign prostat hiperplazisinde transüretral prostatektomi sonuçlarımızın değerlendirilmesi
Bozkırlı İ, Deniz N, Alkibay T, Sınık Z, Biri H, Sözen S, Karaoğlan Ü.
Türk Üroloji Dergisi, 23(1): 12-17, 1997

20- Prostat kanserinde kemik metastazı ile semptomlar, prostat spesifik antijen, rektal muayene, transrektal ultrasonografi ve tümör diferansiyasyonu arasındaki ilişki
Biri H, Sınık Z, İsen K, Ünal D, Tokuçoğlu H, Karaoğlan Ü.
Türk Üroloji Dergisi, 23(1): 24-30, 1997

21- Erkek infertilitesinin ampirik tedavisinde klomifen sitrat ve L-arginin kombinasyonu
Bozkırlı İ, Sınık Z, İsen K, Biri H.
Türk Fertilite Dergisi, 5(2): 146-150, 1997

22- Benign prostat hiperplazisi tedavisinde finasterid kullanımı
Biri H, Sınık Z, İsen K, Küpeli B, Tokuçoğlu H, Bozkırlı İ.
Türk Üroloji Dergisi, 23(4): 403-409, 1997

23- Testis kanserinde tümör belirleyicileri
İsen K, Sınık Z, Küpeli B, Onaran M, Bozkırlı İ.
Medical Network Klinik Bilimler&Doktor, 3(4): 523-528, 1997

24- Gebelikte bakteriüri ve tedavisi
Sınık Z, İsen K, Sözen S, Tokuçoğlu H, Bozkırlı İ.
Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 7(3): 117-121, 1997

25-Değişik mesane değerlerinde ultrasonik kapasite ölçümünün doğruluk değerlendirmesi
Ünal D, Biri H, Sınık Z, Akduman B, Bozkırlı İ.
Tıp ve Sağlık Dergisi, 1(3): 32-36, 1997

26- Konjenital üriner sistem anomalisi bulunan olgularda ekstrakorporeal şok dalga litotripsi tedavisi.
Sınık Z, İsen K, Biri H, Sözen S, Küpeli B, Tokuçoğlu H, Bozkırlı İ.
Üroloji Bülteni, 8(4): 215-218, 1997

27- İdiyopatik erkek infertilisinde klomifen sitrat, mesterolon, hCG/hMG kullanımı: plasebo kontrollü çift kör bir çalışma
Bozkırlı İ, Sınık Z, Biri H, Akduman B, Küpeli B.
TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, 9(1-2): 45-50, 1997

28- Komplike olmayan gonokoksik üretritin tek doz azitromisin ile tedavisi
İsen K, Küpeli B, Sınık Z, Biri H, Onaran M, Bozkırlı İ.
Klinik Seriler Tıp Dergisi, 7(2): 41-43, 1997

29- Kliniğimizde yapılan üreterosigmoidostomilerin değerlendirilmesi
Deniz N, Sınık Z, Biri H, İsen K, Tokuçoğlu H, Bozkırlı İ.
TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, 9(1-2): 24-29, 1997

30- İdiyopatik erkek infertilisinde kallikrein tedavisi: plasebo kontrollü bir çalışma
Bozkırlı İ, Sınık Z, Onaran M, Küpeli B.
Türk Fertilite Dergisi, 5(2): 141-145, 1997

31- Soliter böbrekli olgularda ESWL sonuçlarımız
Biri H, Deniz N, İsen K, Sınık Z, Onaran M, Bozkırlı İ.
Türk Üroloji Dergisi, 24(2): 197-199, 1998

32- Benign prostat hiperplazili olgularda doksazosin ve prazosin etkinliğinin karşılaştırılması: plasebo kontrollü bir çalışma
Biri H, Ünal D, Sınık Z, Akduman B, Karaca K, Bozkırlı İ.
Üroloji Bülteni, 9(1): 31-35, 1998

33- Double-J kateterler: Klinik kullanım ve komplikasyonları
İsen K, Küpeli B, Sınık Z, Biri H, Şen İ, Bozkırlı İ.
Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 18(1): 54-58, 1998

34- Transüretral prostat rezeksiyonu sonrası erken üretral kateter çekilmesi: 110 hastanın retrospektif analizi
İsen K, Sözen S, Sınık Z, Biri H, Şen İ, Deniz N, Bozkırlı İ.
Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 18(4): 260-264, 1998

35- Renal hücreli karsinomda prognostik göstergeler
Biri H, Ünal D, Sınık Z, Akduman B, Tokuçoğlu H, Bozkırlı İ.
Üroloji Bülteni, 9(1): 14-18, 1998

36- Massive intrascrotal bladder hernia
İsen K, Sınık Z, Taşçılar Ö, Biri H, Onaran M, Bozkırlı İ. Gazi Medical Journal, 9(1): 35-37, 1998

37- Ekstrakorporeal şok dalga litotripsi ile kırılamayan orta ve üst üreter taşlarında üreteroskopi ve pnömatik litotripsinin yeri
Küpeli B, İsen K, Biri H, Sınık Z, Sözen S, Deniz N, Bozkırlı İ.
Üroloji Bülteni, 9(4): 235-239, 1998

38- Repair of ureteral mucosal invagination due to ureteroscopic lithotripsy
Biri H, İsen K, Küpeli B, Sınık Z, Deniz N, Alkibay T.
Gazi Medical Journal, 9(4): 172-174, 1998

39- İleri evre prostat kanserli hastalarda bilateral orşiektomi ile maksimal androjen blokajının karşılaştırılması
Biri H, Sınık Z, Küpeli B, Şen İ, Karaoğlan Ü, Bozkırlı İ.
Türk Üroloji Dergisi, 24(4): 319-323, 1998

40- Tomografik olarak tanı konulamayan yassı hücreli renal pelvis kanseri
Sınık Z, Biri H, Ataoğlu Ö, Şen İ, Çelik B, Tan Ö.
İnsizyon Dergisi, 2(1): 61-63, 1998

41- Benign prostat hiperplazisi tedavisinde alfuzosin kullanımı: plasebo kontrollü bir çalışma
Onaran M, Sınık Z, Biri H, Deniz N, Bozkırlı İ.
İlaç ve Tedavi Dergisi, 11(10): 631-635, 1998

42- Ekstrakorporeal şok dalga litotripsi sonrası taş yolu oluşumu ve tedavisi
İsen K, Küpeli B, Sınık Z, Deniz N, Tuncel A, Karaoğlan Ü, Bozkırlı İ.
Üroloji Bülteni, 10(1): 48-52, 1999

43- Epididim obstrüksiyonu ve disfonksiyonu saptamada seminal nötral -glukozidaz aktivitesinin rolü
Bilici G, Sözen S, Küpeli B, Sınık Z, Oğuzülgen İ, Alkibay T, Bozkırlı İ.
Türk Fertilite Dergisi, 7(1-2): 85-92, 1999

44- The value of proto-oncogene BCL-2 and neuroendocrine differentiation in human prostate cancer
Biri H, Küpeli B, Sınık Z, İsen K, Şen İ, Tan Ö, Ataoğlu Ö, Bozkırlı İ.
Türkiye Klinikleri Journal of Medical Research, 17(1): 33-40, 1999

45- Benign prostat hiperplazisinde cerrahi tedavi sonuçlarını öngörmede rezidüel idrar miktarının klinik önemi var mı?
Küpeli B, Deniz N, İsen K, Şen İ, Sınık Z, Bozkırlı İ.
Üroloji Bülteni, 10(3-4): 171-176, 1999

46- Varikoseli olan infertil olgularda spermatik ven ligasyonunun bazal serum testosteron ve gonadotropin değerlerine etkisi
Sınık Z, Sözen S, Küpeli B, İsen K, Oğuzülgen İ, Bozkırlı İ.
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(1): 29-33, 2000

47- The outcome of extracorporeal shock wave lithotripsy monotherapy in the treatment of large stones
İsen K, Küpeli B, Sınık Z, Deniz N, Karaoğlan Ü, Bozkırlı İ.
Gazi Medical Journal, 11(2): 51-56, 2000

48- Is qualitative histological interpretation of prostatic bioopsy specimen is helpful in predicting clinical outcome of terazosin therapy?
Sınık Z, İsen K, Alkibay T, Sezer C, Kurşaklıoğlu S, Ataoğlu Ö.
Gazi Medical Journal, 11(4): 97-102, 2000

49- Kör olarak sonlanan ters Y şeklindeki üreter duplikasyonunda taş
Sınık Z, İsen K, Oğuzülgen İ, Küpeli B, Bozkırlı İ.
Üroloji Bülteni, 11(2): 123-5, 2000

50- Alendronat tedavisinin postmenapozal kadınlarda idrar kalsiyum atılımı üzerine etkileri
Tuncay Ö.L., Yonguç T, Aybek Z, Çubukcu S, Sınık Z, Turan T.
Türk Üroloji Dergisi, 28(1): 84-9, 2002

51- Nadir bir üreteral obstrüksiyon sebebi: prostat kanserine sekonder üreter metastazı
Tuncay OL, Sınık Z, Bayramoğlu H, Turan T, Aybek Z.
Türk Üroloji Dergisi, 28(4): 463-5, 2002

52- Renal leiomyosarkom: Olgu sunumu
Şen N, Çolakoğlu N, Sınık Z, Düzcan S.E.
Ege Tıp Dergisi, 42(2): 137-9, 2003

53- Progresif Üriner Obstrtüksiyona Yol Açan Dev Üreteral Fibroepitelyal Polip
Aybek Z, Sınık Z, Düzcan E, Turan T, Tuncay L
Üroloji Bülteni, 14(1): 52-4, 2003

54- Selim prostat hiperplazili olgularda ultrasonografi yardımıyla ölçülen mesane ağırlığının infravezikal obstrüksiyonu saptamadaki yeri.
Bozbay C, Sınık Z, Turan T, Aybek Z, Sancak B, Tuncay L
Türk Üroloji Dergisi, 30 (2): 203-210, 2004

55- Rat mesanesinde akut idrar retansiyonu sonrası gelişen iskemi reperfüzyon hasarının biyokimyasal olarak değerlendirilmesi
Güler G, Sınık Z, Turan T, Aybek H, Sert S, Tuncay L
Türk Üroloji Dergisi, 30(4): 391-7, 2004

56- Nörolojik hastalıklarda üriner inkontinans tanı ve tedavi yöntemleri.
Çırak B, Sınık Z, Arslanoğlu A, Cangüven Ö.
Yeni Üroloji Dergisi, 4(1): 1-7, 2008

57- Erkek kontrasepsiyon yöntemleri
Eskiçorapcı S, Altıntas S, Sınık Z
Üroloji Bülteni, 20: 5-10, 2010

58- Adenoidektomi ve tonsillektominin monosemptomatik enürezis noktürna üzerine etkileri
Acar C, Zümrütbaş AE, Eskiçorapcı, Teğin C, Sınık Z, Kara CO.
Pam Med J, 4(1): 9-13, 2011