SunularÇocukta Nonnörojenik İşeme Bozuklukları
Dr. Zafer SINIK Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı


Erkeklerde Alt Üriner Sistem Semptomlarına Yaklaşım
Dr. Zafer SINIK Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı


Çocuklarda Non-Nörojenik İşeme Disfonksiyonu Prevalansı
Dr. Zafer SINIK Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, DENİZLİ