Klinik

Üroloji kliniğinde hangi girişimler yapılmaktadır?

Üroloji biliminin alt branşları olan endoüroloji (kapalı ürolojik ameliyatlar), üroonkoloji (ürolojik kanserler), androloji (kısırlık ve sertleşme sorunları), ürojinekoloji (kadınların üriner sistemle ilgili rahatsızlıkları) ve çocuk ürolojisi ilgili girişimler yapılabilmektedir.

 • Prostat bezinin medikal ve cerrahi tedavisi yapılmaktadır.
 • Lazerle prostat cerrahisi HoLEP yapılmaktadır.
 • Prostat bezinin iyi huylu büyümesinde kapalı TURP girişimi yapılmaktadır. Bu işlem plazmakinetik veya bipolar koter yardımıyla gerçekleştirilmektedir.
 • Prostat kanserinin tarama ve tanısı yapılmakta; ultrasonografi eşliğinde transrektal iğne biopsisi yapılmaktadır.
 • Her türlü taş hastalığı kapalı yolla tedavi edilebilmektedir. Ciltten girilerek böbrek taşı tedavisi(perkütan nefrolitotripsi), üreter taşlarının üreteroskop ile endoskopik kırılması, mesane taşının kapalı yolla tedavisi yapılabilmektedir.
 • Taş kırma girişimleri sırasında Holmium YAG lazer, pnömatik ve ultrasonik güç kaynakları kullanılmaktadır.
 • Fleksibl renoskop ve sistoskopi ile ürolojik hastalıklara tanı konulabilmektedir.
 • Böbrek, üreterler, mesane, prostat ve diğer genitoüriner sistem kanser hastalıklarına yönelik en güncel tanı, tedavi ve takip protokolleri uygulanmaktadır.
 • Böbrek tümörlerinde kısmi (parsiyel) ve radikal olarak böbreğin çıkartılması, prostat kanserinde radikal prostatektomi, mesane kanserinde kapalı TUR ameliyatı ile mesane tümörünün çıkartılması gerçekleştirilmektedir.
 • Kısırlık konusunda mikroskopik varikosel cerrahisi ve testisten sperm alınması (TESE) dahil cerrahi işlemler tüp bebek merkezi ile koordinasyonlu bir şekilde yapılmaktadır.
 • Peniste eğrilik ameliyatları ve sertleşme sorunu için protez konulması gerçekleştirilmektedir.
 • Kadınlarda idrar kaçırma ve mesane sarkmasına yönelik ameliyatlar yapılmaktadır.
 • Çocuklarda inmemiş testis, idrar deliğinin normal yerine alınması (hipospadias) ve idrarın geri kaçmasını önlemek amacıyla kapalı ve açık cerrahi girişimler gerçekleştirilmektedir.