Üroloji Nedir?

Bevliye olarak bilinen Üroloji bilimi, her iki cinste üriner sistem (böbrek, üreter, mesane) hastalıkları ile erkek üreme sistem hastalıklarının tedavisi ve cerrahisi ile ilgilenir. Böbrek genel olarak sıvı-elektrolit dengesinin sürdürülmesinden, vücudun genel dengesi ile ilgili hormon salınımından ve vücuttan zararlı maddelerin atılmasından sorumludur. Böbrekten süzülen idrar, üreter denilen iki uzun kanal ile mesaneye, oradan da üretra denilen yolla dışarıya atılır.

İdrar yollarında taş oluşumu ve enfeksiyon gelişimi en sık görülen bozukluklardandır. Yardımcı bir üreme bezi olan prostatın iyi huylu büyümesi ürolojinin günlük pratiğinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Üroloji kapsamına giren hemen hemen her dokudan tümör gelişebilir. Böbreküstü bezi, böbrek, üreter, mesane, prostat ve genital organlarda kanser gelişebilir. Belirtilere karşı uyanık olunursa erken teşhis ve tedavi ile yüz güldürücü sonuçlar alınabilir.

Böbrekler tarafından oluşturulan idrar mesane tarafından depolanır ve uygun zamanda boşaltılır. Özellikle kadınlarda ve nörolojik hastalıklarda idrar kaçırma olabilir. İdrar kaçırmanın medikal ve cerrahi tedavisi ürolojinin konuları içindedir.

Testis sperm üretiminin yapıldığı yerdir. Çeşitli hipofiz bezi dahil çeşitli faktörler ile düzenlenen sperm yapım işlemi çok değişik patolojiler ile bozulursa infertilite yani kısırlık oluşabilir. İnfertilite olgularının %50 sinde erkekte bir bozukluk vardır. Ayrıca penisin sertleşme bozuklukları veya erken boşalma gibi rahatsızlıkları da ürolojinin ilgi alanında yer almaktadır.

Ürolojinin bir başka alanı çocuklar ile ilgili sorunları kapsar. Çocuklarda hamilelikte saptanan üriner sistem bozuklukları, ya da doğum sonrasında görülebilen idrarın geri kaçması, gece ve gündüz işeme bozuklukları, inmemiş testis ve penis ucundaki deliğin geride olması gibi hastalıklarla ilgilenir.